Složení nového výkonného výboru spolku


 

      Ø Prezident: Ing. Marian KOVÁČ

      Ø Viceprezident: PhDr. Abdelhakim SAFADI

      Ø Pokladník: Ing. Jana BERRADA

      Ø Zástupce pokladníka: Ing. Jaroslav ZÁBRODSKÝ

      Ø Přísedící: PhDr. Ing. Vladimír SATTRAN

      Ø Přísedící: Ing. Mustapha BERRADA   

      Ø Přísedící: Pavel KREMR     

 

 

                              

                                                                Složení nového výboru ČMSPS - leden 2020

 

 

                                                                                                                                                                            ČMSPS - 04 04. 2020