Novinky - Recepce k příležitosti Svátku trůnu 2019

  

Recepce u příležitosti Svátku trůnu 30.7.2019

Rezidence Velvyslanectví Marockého království - Slunna 548/23 - Praha 6  

 

 

  Autor: Hakim Safadi

 

U příležitosti 20. výročí nástupu Jeho Veličenstva krále Mohammeda VI. na trůn svých slavných předků, Její Excelence paní Hanane Saâdi, velvyslankyně Marockého království v České republice, uspořádala 30. 7. 2019 recepci za účasti významných českých osobností v čele s premiérem Andrejem Babišem, jakož i diplomatů akreditovaných v Praze.  

Česko-marocký spolek přátelství a spolupráce, poctěn pozváním Její Excelence velvyslankyně, zastupovalo dvacet členů, kteří se zúčastnili recepce a měli tím možnost oslavit tento významný den marockého lidu.

Po zaznění marocké a české hymny vystoupila Její Excelence paní velvyslankyně s proslovem o hlavních úspěších dosažených za posledních 20 let vlády krále Mohammeda VI., jehož rozsáhlé projekty, zejména v oblasti infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie umožňují, aby se Maroko integrovalo do inovativních procesů a přizpůsobilo se požadavkům světové ekonomiky.

Předseda vlády ČR, Andrej Babiš, přednesl proslov, v němž vyzvedl možnosti pro posílení obchodních vztahů mezi Marockým královstvím a Českou republikou. Vzhledem ke své geografické poloze má Maroko veškeré předpoklady stát se významným ekonomickým partnerem České republiky a připravit tak pro ni cestu pro pronikání na trhy zemí afrického kontinentu.

Pořízené upomínkové fotografie jsou z recepce, aby nám připomněly významnou událost oslavy svátku trůnu v rezidenci Velvyslanectví Marockého království v Praze.

 

                     

 

              

 

             

 

                                                                                         

 

               

 

                                

 

                  

 

           

 

 

 

 

 

         

  

 

 

ČMSPS - 08.08.2019