Novinky - Recepce k příležitosti Svátku trůnu 2020

  

Recepce u příležitosti Svátku trůnu 30.7.2020

Rezidence Velvyslanectví Marockého království - Slunna 548/23 - Praha 6  

 

 

  Autor: Hakim Safadi

 

H. E. Velvyslankyně Marockého království v České republice Hanane Saâdi uspořádala dne 30.7.2020 recepci na oslavu 21. výročí nástupu krále Mohammeda VI. na trůn svých slavných předků.

I přes stávající výjimečnou situaci zdravotní krize způsobené pandemií Covid-19 se jí zúčastnili významné české osobnosti v čele s ministrem zahraničních věcí panem Tomášem Petříčkem, jakož i diplomaté akreditováni v Praze, aby sdíleli radost marockého lidu.

Po marockých a českých národních hymnách přednesla paní Velvyslankyně proslov, ve kterém připomněla projev J. V. krále Mohammeda VI., adresovaný marockému národu dne 29. července 2020 obsahující zejména:

•  stimulační plán 120 miliard dirhamů, který umožní různým odvětvím  zvýšit jejich výrobní kapacity a vytvořit pracovní místa schopná podpořit kupní sílu obyvatelstva;

• zobecnění zdravotního a sociálního pojištění ve prospěch všech Maročanů.

Ve svém projevu pan Tomáš Petříček uvedl, že je spokojen s dobrými vztahy mezi Marockým královstvím a Českou republikou. Vztahy byly posíleny zejména po oficiální návštěvě premiéra Andreje Babiše v Maroku, což přineslo příznivou budoucnost pro obě země.

Paní velvyslankyně poděkovala ministrovi za jeho projev a prohlásila, že v obtížných dobách, zejména v těch, kterým v současné době procházíme s Coronavirem, by bylo vhodné prosit Boha, aby nám v této situaci poskytl pomoc, a proto pozvala zástupce monoteistických náboženství, konkrétně islámu, judaismu a křesťanství, aby přednesli modlitby za účelem ochránit nás před tímto zlem.

Recepce byla naplněna atmosférou modliteb, vzbuzujících silné emoce míru a klidu mezi účastníky této výjimečné události, která sjednotila zástupce tří monoteistických náboženství v modlitbě za ochranu celého lidstva před pandemií Coronavirus, což je premiéra v České republice.

Při této příležitosti byly pořízené upomínkové fotografie, které jsou vzpomínkou na tuto významnou událost - oslavu svátku trůnu na rezidenci Velvyslanectví Marockého království v Praze.

   

                    

          

                         

 

                 

 

                 

 

                   

   

             

 

                   

 

                        

      

 

 

ČMSPS - 14.08.2020