Novinky - Situace tři měsíce po zemětřesení v Maroku 8. září 2023

   

 

Novinky - Situace tři měsíce po zemětřesení v Maroku 8. září 2023

 

 

 Autor: Hakim Safadi

 

Marockým královstvím otřáslo 8. září 2023 silné zemětřesení o síle 6,8 stupně Richterovy škály. Jeho epicentrum se nacházelo ve venkovské obci Ighil (provincie Al Haouz) a je považováno za jedno z největších zemětřesení v historii Maroka. Toto zemětřesení si vyžádalo velké ztráty na životech a materiální škody, při kterých bylo poškozeno vzácné architektonické dědictví. Dle tiskové zprávy ministerstva vnitra, zveřejněné 27. září 2023, činily ztráty na životech 2960 mrtvých. Kromě toho bylo 6200 lidí zraněno, z toho více než 1500 velmi vážně.

 

                                                       

                                                                          Častečná mapa Maroka - zvýrazněna provincie Al Haouz                                                                                                                                                       (vesnice Ighil- epicentrum zemětřešení z 8. září 2023).

 

Stejně jako při podobných katastrofách, i v tomto případě nabídlo mnoho zemí (celkem 70) finanční a logistickou pomoc, aby Maroku umožnily toto citlivé období překonat. Marocké úřady však po vyhodnocení situace z hlediska okamžitých potřeb, a taky pro lepší řízení týmů zajišťujících záchranu přeživších a dodání logistických prostředků do oblastí katastrofy, raději přijaly pomoc pouze od čtyř zemí. Jedná se o Španělsko, Spojené království, Katar a Spojené arabské emiráty.

Tváří v tvář děsivým ztrátám na životech a obrovským materiálním škodám v oblastech nejvíce postižených zemětřesením byla 9. září přijata mimořádná opatření. Na pokyn Jeho Veličenstva krále Mohammeda VI., nejvyššího velitele a náčelníka generálního štábu Královských ozbrojených sil, nasadila marocká armáda značné lidské a logistické zdroje, včetně týmů specializovaných na vyhledávání a záchranu obětí, a postavila polní nemocnici, aby mohla poskytnout první lékařskou a chirurgickou pomoc těm, kteří zemětřesení přežili.

 

 

                                                     

                                                     Vesnice Ighil – epicentrum zemětřesení.                          Trosky po zemětřesení ve městě Amizmiz.

 

                                                                  

                                                                            Záchranný tým v akci.                                       Polní nemocnice královských ozbrojených sil.    

 

Jeho Veličenstvo král nařídil péči o všechny lidi, kteří zůstali bez domova, s cílem uspokojit jejich primární potřeby, zejména stravování a ubytování. Rozhodl se také udělit těm, kteří v souvislosti se zemětřesením ztratili rodiče, status „sirotka vychovávaného státem“, což znamená hrazení výloh na jejich ubytování, stravu, vzdělání apod. ze státního rozpočtu. Aby bylo zajištěno účinné zvládání krize, byla zřízena meziresortní komise pro realizaci nouzového programu na pomoc při obnově zničených domů v oblastech postižených katastrofou.