Novinky- Recepce u příležitosti Svátku trůnu 30.7.2021

Novinky- Recepce u příležitosti Svátku trůnu 30.7.2021

Rezidence Velvyslanectví Marockého království – Slunná 548/23 - Praha 6 

 

 Autor: Hakim Safadi

 


H.E. velvyslankyně  Marockého  království  v České republice, paní Hanane Saâdi, uspořádala 30. července 2021 recepci  na  oslavu    22. výročí nástupu H.M. krále Mohammeda VI. na trůn jeho slavných předků.


Bez ohledu na prodlouženou zdravotní krizi způsobenou pandemií Covid-19, se recepce zúčastnily významné české osobnosti, včetně premiéra Andreje Babiše, ministra zahraničních věcí Jakuba Kulhánka, ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a mnoho velvyslanci i vysokých úředníků ze světa diplomacie akreditovaných v Praze.


Česko-marocký spolek přátelství a spolupráce zastupovali předseda Ing. Marian Kováč a místopředseda PhDr. Abdelhakim Safadi.


Během svého projevu H.E. paní velvyslankyně zmínila ambiciózní plány zahájené H.M. králem, jejichž cílem je podpořit ekonomické aktivity, a tím zmírnit negativní dopady vyplývající z pandemie. V důsledku iniciativy vytvoření zvláštního fondu určeného na pomoc lidem, kteří přišli o práci, bude investiční fond Mohammed VI. bezpochyby přispívat k obnovení produktivních činností, a to díky zajištění nezbytného financování důležitých projektů národního hospodářství.


Ve svém proslovu, připomněl Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dobré vztahy mezi Marockým královstvím a Českou republikou, které byly upevněny zejména po oficiální návštěvě premiéra Andreje Babiše v Maroku, což umožní příznivou spolupráci obou zemí.


Po poděkování ministrovi A. Vojtěchovi za jeho projev, využila paní velvyslankyně příležitosti Svátku Trůnu k udělení medaile panu velvyslanci V. Lorencovi za příkladnou spolupráci během jeho působení na české ambasádě v Marockém království. 

 
Při této příležitosti byly pořízené upomínkové fotografie, které jsou vzpomínkou na tuto významnou událost.