Novinky - Vypuštění druhé marocké družice MOHAMMED VI-B

Vypuštění druhé marocké družice MOHAMMED VI-B

21. listopadu 2018

 

 

Rok po vypuštění svého prvního satelitu MOHAMMED VI-A, vypustilo Maroko v noci z 20. na 21. listopadu 2018 druhý satelit z Guyanského vesmírného střediska. Tímto se Maroko stane jednou z mála zemí v Africe, která bude mít k dispozici soubor satelitů k pozorování Země ve velmi vysokém rozlišení.

Satelit MOHAMMED VI-B a satelit MOHAMMED VI-A budou pod dohledem marockých inženýrů a techniků, kteří absolvovali dlouhodobou odbornou přípravu jak v Maroku, tak i v zahraničí.

Satelitní data a zobrazení budou použity zejména v následujících oblastech:

Katastr a kartografie: topografická kartografie celého území státu a jeho pravidelná aktualizace, katastrální práce, zejména hranice a průzkumy pozemků,…

Zemědělství: sčítání zemědělské půdy tematickým mapováním, hodnocení úrodnosti půdy, diagnostika stavu plodin za účelem zlepšení a optimalizace výkonů zemědělců, kartografie zavlažovaných ploch, sledování zemědělských výsledků,…

Vodní zdroje: identifikace povrchových vod a mapování vlhkých oblastí, monitorování eroze pláží a kvantifikace objemu vody v jezerech a přehradách,…

Stavební a veřejné práce, doprava: kontrola konstrukcí a lineárních konstrukcí, sledování postupu staveb, umístění a optimalizace dopravních cest,…

Lesnictví: mapování druhů lesních dřevin a aktualizace počtů lesních oblastí, mapování vyhořelých lesních ploch,…

Doly a geologie: geologické mapování důlních ložisek a hodnocení jejich rozsahu, analýza geologických struktur, průzkum nerostných surovin,…

Komunikační sítě: vytváření aktualizovaných kartografických databází pro vizualizaci silničních a železničních sítí,…

Návaznost na velké projekty: mapování velkých projektů a monitorování pokroku při jejich realizaci (solární elektrárny, větrné elektrárny, přehrady a další infrastrukturní projekty),…

Plánování a rozvoj měst: monitorování vývoje městských a příměstských oblastí, kontrola nezdravého bydlení, uzemní plány a urbanismus, mapování využívání půdy a monitoring desertifikace,...

Oceánografie a pobřežní zóny: podpora využívání, správy a integrovaného řízení oceánografických oblastí a pobřežních oblastí, pomoc při tvorbě územních dlouhodobých plánů, a plánů na využití pobřežních oblastí,...

Přírodní katastrofy: pomoc v případě přírodních katastrof, mapování postižených oblastí, povodně, požáry, zemětřesení, boj proti invazi kobylek,...

Ostraha hranic a pobřeží: úprava pobřežních zón, analýzy změn ve využití půdy, dopad přístavů na životní prostředí, nelegální migrační toky…

 

Vypuštění družice MOHAMMED VI-B
Vypuštění družice MOHAMMED VI-B