Tenkrát v Maroku

 

 Autorka: Zdeňka Petáková

 

Rozsáhlou knihu vzpomínek na práci v Maroku napsal pan docent Jaroslav Skácel o téměř deseti letech svého života, jež strávil v této exotické zemi v období mezi roky 1971 a 1990.

Během četby jeho knihy s názvem „Maroko očima geologa“ se čtenář seznámí nejen s dlouhou řadou velmi zajímavých rudních ložisek a výskytů, na kterých autor brilantně řídil prospekci a průzkum, ale i s pestrou škálou místních obyčejů a lidských charakterů. Nechybí ani kapitoly zaměřené na místopis, historii a prehistorii, rostlinstvo a zvířenu. A tak lze knihu pokládat i za rozšířenou učebnici zeměpisu.

Geology kromě obsáhlých ložiskověgeologických a mineralogických charakteristik řady lokalit zaujme i líčení místního velmi jednoduchého a starodávného ručního způsobu hlubinné těžby, který byl v Maroku provozován obdobným způsobem doslova po tisíciletí.

Pozoruhodností je, že kniha byla vydána malým regionálním vydavatelstvím RULA, které založil pan Joanis Sotiridis, Řek, jenž prožil velkou část života v malé jesenické vesničce Rejvíz a stal se místním literárním hybatelem.

A tak se člověk snad příliš nesplete, když s posledními řádky knihy myslí nejen na Maroko a geologii, ale také na to, že přátelství mezi národy je možné a přichází do našich životů mnoha různými a často nečekanými způsoby a v nečekaných souvislostech.

 

Jaroslav Skácel, Maroko očima geologa. Vydavatelství Rula, 2013. K dostání v prodejně České geologické služby a v online obchodu: http://obchod.geology.cz/zbozi/26011/maroko-ocima-geologa/

 

 

ČMSPS - 07. 03. 2018